Spacers till Volvo 240 och 260

Spacers till Volvo 240 och 260. Med spacers får du ökad spårvidd och därmed bättre väghållning och en betydligt självsäkrare framtoning på din Volvo.

Alla våra spacers är specialanpassade för Volvo.